خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Lee Hyun-wook

Lee Hyun-wook

بازیگری فیلم1

پوستر هشتگ زنده دو زبانه
هشتگ زنده
#Alive
2020

بازیگری سریال1

پوستر او هرگز نخواهد فهمید
او هرگز نخواهد فهمید
She Would Never Know
2021