دانلود اپلیکیشن
James McAvoy

James McAvoy

بازیگری فیلم5

پوستر پسر من
پسر من
My Son
2021
پوستر با هم
با هم
Together
2021
پوستر آن: قسمت دوم
دو زبانه
آن: قسمت دوم
It Chapter Two
2019
پوستر مردان ایکس: ققنوس تاریک
دو زبانه
مردان ایکس: ققنوس تاریک
X-Men: Dark Phoenix
2019
پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018