دانلود اپلیکیشن
Zazie Beetz

Zazie Beetz

بازیگری فیلم4

پوستر جوکر دو زبانه
جوکر
Joker
2019
پوستر زخم‌ها
زخم‌ها
Wounds
2019
پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018
پوستر طوفان جهانی
طوفان جهانی
Geostorm
2017