دانلود اپلیکیشن
سید وحید حسینی نامی

سید وحید حسینی نامی

بازیگری فیلم1

پوستر نفس‌های یک تالاب
نفس‌های یک تالاب
Nafas Haye Yek Talab
2013

کارگردانی فیلم1

پوستر نفس‌های یک تالاب
نفس‌های یک تالاب
Nafas Haye Yek Talab
2013