دانلود اپلیکیشن
Gustavo Santaolalla

Gustavo Santaolalla

آهنگسازی فیلم3

پوستر فینچ
دو زیرنویس
فینچ
Finch
2021
پوستر پیش از سیل
پیش از سیل
Before the Flood
2016
پوستر عشق سگی
عشق سگی
Amores perros
2000