دانلود اپلیکیشن
Michael B. Jordan

Michael B. Jordan

بازیگری فیلم7

پوستر کرید ۳
دو زبانه
کرید ۳
Creed III
2023
پوستر پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه
دو زبانه
پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه
Black Panther: Wakanda Forever
2022
پوستر تام کلنسی بدون پشیمانی
تام کلنسی بدون پشیمانی
Tom Clancy's Without Remorse
2021
پوستر هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
Space Jam: A New Legacy
2021
پوستر کرید ۲
کرید ۲
Creed II
2018
پوستر پلنگ سیاه
پلنگ سیاه
Black Panther
2018
پوستر فارنهایت ۴۵۱
فارنهایت ۴۵۱
Fahrenheit 451
2018

کارگردانی فیلم1

پوستر کرید ۳
دو زبانه
کرید ۳
Creed III
2023

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر کرید ۳
دو زبانه
کرید ۳
Creed III
2023
پوستر تام کلنسی بدون پشیمانی
تام کلنسی بدون پشیمانی
Tom Clancy's Without Remorse
2021