دانلود اپلیکیشن
Michael B. Jordan

Michael B. Jordan

بازیگری فیلم5

پوستر تام کلنسی بدون پشیمانی
تام کلنسی بدون پشیمانی
Tom Clancy's Without Remorse
2021
پوستر هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
Space Jam: A New Legacy
2021
پوستر کرید ۲
کرید ۲
Creed II
2018
پوستر پلنگ سیاه
پلنگ سیاه
Black Panther
2018
پوستر فارنهایت ۴۵۱
فارنهایت ۴۵۱
Fahrenheit 451
2018

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر تام کلنسی بدون پشیمانی
تام کلنسی بدون پشیمانی
Tom Clancy's Without Remorse
2021