دانلود اپلیکیشن
Ving Rhames

Ving Rhames

بازیگری فیلم4

پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر نگهبانان كهكشان قسمت دوم
نگهبانان كهكشان قسمت دوم
Guardians of the Galaxy Vol. 2
2017
پوستر ستاره
ستاره
The Star
2017
پوستر داستان عامه پسند
داستان عامه پسند
Pulp Fiction
1994