دانلود اپلیکیشن
Tom Cruise

Tom Cruise

بازیگری فیلم10

پوستر تاپ گان: ماوریک
تاپ گان: ماوریک
Top Gun: Maverick
2021
پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر ساخت آمریکا
ساخت آمریکا
American Made
2017
پوستر جک ریچر: هرگز بازنگرد
جک ریچر: هرگز بازنگرد
Jack Reacher: Never Go Back
2016
پوستر لبه‌ی فردا
لبه‌ی فردا
Edge of Tomorrow
2014
پوستر فراموشی
فراموشی
Oblivion
2013
پوستر جک ریچر
جک ریچر
Jack Reacher
2012
پوستر والکری
والکری
Valkyrie
2008
پوستر آخرین سامورایی
آخرین سامورایی
The Last Samurai
2003
پوستر مرد بارانی
مرد بارانی
Rain Man
1988

تهیه کنندگی فیلم5

پوستر تاپ گان: ماوریک
تاپ گان: ماوریک
Top Gun: Maverick
2021
پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر جک ریچر: هرگز بازنگرد
جک ریچر: هرگز بازنگرد
Jack Reacher: Never Go Back
2016
پوستر جک ریچر
جک ریچر
Jack Reacher
2012
پوستر آخرین سامورایی
آخرین سامورایی
The Last Samurai
2003