دانلود اپلیکیشن
Jane Lynch

Jane Lynch

بازیگری فیلم3

پوستر عروسک‌های زشت
عروسک‌های زشت
UglyDolls
2019
پوستر رالف اینترنت را خراب می‌کند: رالف خرابکار ۲
رالف اینترنت را خراب می‌کند: رالف خرابکار ۲
Ralph Breaks the Internet
2018
پوستر رالف خرابکار
رالف خرابکار
Wreck-It Ralph
2012