دانلود اپلیکیشن
Gal Gadot

Gal Gadot

بازیگری فیلم6

پوستر مرگ در نیل
مرگ در نیل
Death on the Nile
2022
پوستر وضعیت قرمز
دو زیرنویس
وضعیت قرمز
Red Notice
2021
پوستر زن شگفت انگیز 1984
دوبله
زن شگفت انگیز 1984
Wonder Woman 1984
2020
پوستر رالف اینترنت را خراب می‌کند: رالف خرابکار ۲
رالف اینترنت را خراب می‌کند: رالف خرابکار ۲
Ralph Breaks the Internet
2018
پوستر لیگ عدالت
لیگ عدالت
Justice League
2017
پوستر تریپل ناین
تریپل ناین
Triple 9
2016

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر زن شگفت انگیز 1984
دوبله
زن شگفت انگیز 1984
Wonder Woman 1984
2020