دانلود اپلیکیشن
Ajay Devgn

Ajay Devgn

بازیگری فیلم1

پوستر بوژ غرور هند
بوژ غرور هند
Bhuj: The Pride of India
2021

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر تريبانگا
تريبانگا
Tribhanga
2021
پوستر بوژ غرور هند
بوژ غرور هند
Bhuj: The Pride of India
2021