دانلود اپلیکیشن
Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor

بازیگری فیلم9

پوستر دکتر استرنج در دنیاهای موازی
دکتر استرنج در دنیاهای موازی
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
2022
پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر بی‌ نهایت
بی‌ نهایت
Infinite
2021
پوستر نگهبانان قدیمی
نگهبانان قدیمی
The Old Guard
2020
پوستر پسری که باد را مهار کرد
پسری که باد را مهار کرد
The Boy Who Harnessed the Wind
2019
پوستر شیر شاه
دو زبانه
شیر شاه
The Lion King
2019
پوستر بدخواه: معشوقه شر
دوبله
بدخواه: معشوقه شر
Maleficent: Mistress of Evil
2019
پوستر تریپل ناین
تریپل ناین
Triple 9
2016
پوستر سالت
سالت
Salt
2010

کارگردانی فیلم1

پوستر پسری که باد را مهار کرد
پسری که باد را مهار کرد
The Boy Who Harnessed the Wind
2019

نویسندگی فیلم1

پوستر پسری که باد را مهار کرد
پسری که باد را مهار کرد
The Boy Who Harnessed the Wind
2019