دانلود اپلیکیشن
Rob Simonsen

Rob Simonsen

آهنگسازی فیلم5

پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022
پوستر دوستِ ما
دوستِ ما
Our Friend
2021
پوستر شکارچیان روح افترلایف
شکارچیان روح افترلایف
Ghostbusters: Afterlife
2021
پوستر ایالت اسیر
ایالت اسیر
Captive State
2019
پوستر با استعداد
با استعداد
Gifted
2017