خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Yahya Abdul-Mateen II

Yahya Abdul-Mateen II

بازیگری فیلم3

پوستر دادگاه شیکاگو 7
دادگاه شیکاگو 7
The Trial of the Chicago 7
2020
پوستر ما
ما
Us
2019
پوستر آکوامن
آکوامن
Aquaman
2018

بازیگری سریال1

پوستر نگهبانان دوبله
نگهبانان
Watchmen
2019 - 2021