خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Juliet Rylance

Juliet Rylance

بازیگری فیلم1

پوستر همسر هنرمند
همسر هنرمند
The Artists Wife
2019

بازیگری سریال1

پوستر پری میسون
پری میسون
Perry Mason
2020