دانلود اپلیکیشن
Jason Blum

Jason Blum

تهیه کنندگی فیلم18

پوستر هالووین به پایان می رسد
هالووین به پایان می رسد
Halloween Ends
2022
پوستر هالووین می‌کشد
هالووین می‌کشد
Halloween Kills
2021
پوستر پاکسازی ابدی
پاکسازی ابدی
The Forever Purge
2021
پوستر فعالیت فراطبیعی نزدیکترین خویشاوند
فعالیت فراطبیعی نزدیکترین خویشاوند
Paranormal Activity: Next of Kin
2021
پوستر خانه ای در خلیج
خانه ای در خلیج
A House on the Bayou
2021
پوستر شکار
شکار
The Hunt
2020
پوستر عجیب و غریب
دو زبانه
عجیب و غریب
Freaky
2020
پوستر ما
ما
Us
2019
پوستر بلکککلنزمن
بلکککلنزمن
BlacKkKlansman
2018
پوستر ارتقاء
ارتقاء
Upgrade
2018
پوستر بنجی
بنجی
Benji
2018
پوستر هالووین
هالووین
Halloween
2018
پوستر اولین پاکسازی
اولین پاکسازی
The First Purge
2018
پوستر برو بیرون
برو بیرون
Get Out
2017
پوستر فیلم پاکسازی : سال انتخابات
فیلم پاکسازی : سال انتخابات
The Purge: Election Year
2016
پوستر ملاقات
ملاقات
The Visit
2015
پوستر شلاق
شلاق
Whiplash
2014
پوستر پاکسازی: هرج و مرج
پاکسازی: هرج و مرج
The Purge: Anarchy
2014