خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Jean Smart

Jean Smart

بازیگری فیلم2

پوستر فوق العاده اطلاعاتی
فوق العاده اطلاعاتی
Superintelligence
2020
پوستر حسابدار
حسابدار
The Accountant
2016

بازیگری سریال1

پوستر مر از ایست‌تون
مر از ایست‌تون
Mare of Easttown
2021