دانلود اپلیکیشن
Ty Simpkins

Ty Simpkins

بازیگری فیلم3

پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر دنیای ژوراسیک
دنیای ژوراسیک
Jurassic World
2015