خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Ken Jeong

Ken Jeong

بازیگری فیلم9

پوستر رتبه رئیس
رتبه رئیس
Boss Level
2021
پوستر تام و جری دو زبانه
تام و جری
Tom and Jerry
2021
پوستر اسکوب دو زبانه
اسکوب
!Scoob
2020
پوستر روی ماه دو زبانه
روی ماه
Over the Moon
2020
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر پارک عجایب
پارک عجایب
Wonder Park
2019
پوستر بانو و ولگرد
بانو و ولگرد
Lady and the Tramp
2019
پوستر آسیایی‌های خیلی پولدار
آسیایی‌های خیلی پولدار
Crazy Rich Asians
2018
پوستر منِ نفرت انگیز
منِ نفرت انگیز
Despicable Me
2010