دانلود اپلیکیشن
James D'Arcy

James D'Arcy

بازیگری فیلم4

پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر آدم ‌برفی
آدم ‌برفی
The Snowman
2017
پوستر دانکرک
دانکرک
Dunkirk
2017
پوستر ناخدا و فرمانده: آخر دنیا
ناخدا و فرمانده: آخر دنیا
Master and Commander: The Far Side of the World
2003

کارگردانی فیلم1

پوستر ساخت ایتالیا
دو زبانه
ساخت ایتالیا
Made in Italy
2020

نویسندگی فیلم1

پوستر ساخت ایتالیا
دو زبانه
ساخت ایتالیا
Made in Italy
2020