دانلود اپلیکیشن
William Hurt

William Hurt

بازیگری فیلم5

پوستر بیوه سیاه
بیوه سیاه
Black Widow
2021
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
Avengers: Infinity War
2018
پوستر در دل طبیعت وحشی
در دل طبیعت وحشی
Into the Wild
2007
پوستر تغییر مسیر
تغییر مسیر
Changing Lanes
2002