دانلود اپلیکیشن
Anthony Mackie

Anthony Mackie

بازیگری فیلم7

پوستر خارج از سیم
خارج از سیم
Outside the Wire
2021
پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
Avengers: Infinity War
2018
پوستر تریپل ناین
تریپل ناین
Triple 9
2016
پوستر انتقام جویان: عصر آلترون
انتقام جویان: عصر آلترون
Avengers: Age of Ultron
2015
پوستر جوخه گانگستر
جوخه گانگستر
Gangster Squad
2013

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر خارج از سیم
خارج از سیم
Outside the Wire
2021

بازیگری سریال2

پوستر فالکون و سرباز زمستان
فالکون و سرباز زمستان
The Falcon and the Winter Soldier
2021
پوستر انفرادی
انفرادی
Solos
2021