دانلود اپلیکیشن
Mark Ruffalo

Mark Ruffalo

بازیگری فیلم11

پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر کاپیتان مارول
کاپیتان مارول
Captain Marvel
2019
پوستر انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
Avengers: Infinity War
2018
پوستر ثور: رگنوراک
ثور: رگنوراک
Thor: Ragnarok
2017
پوستر انتقام جویان: عصر آلترون
انتقام جویان: عصر آلترون
Avengers: Age of Ultron
2015
پوستر انتقام جویان
انتقام جویان
The Avengers
2012
پوستر جزیره شاتر
جزیره شاتر
Shutter Island
2010
پوستر جایی که موجودات وحشی هستند
جایی که موجودات وحشی هستند
Where the Wild Things Are
2009
پوستر همه مردان پادشاه
همه مردان پادشاه
All the King's Men
2006
پوستر درخشش ابدی یک ذهن پاک
درخشش ابدی یک ذهن پاک
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
2004
پوستر رمزگویان باد
رمزگویان باد
Windtalkers
2002

بازیگری سریال1

پوستر من می دانم که این خیلی درست است
دو زیرنویس
من می دانم که این خیلی درست است
I Know This Much Is True
2020