دانلود اپلیکیشن
Anthony Russo

Anthony Russo

کارگردانی فیلم4

پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022
پوستر چری
چری
Cherry
2021
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
Avengers: Infinity War
2018

تهیه کنندگی فیلم6

پوستر همه چیز همه جا به یکباره
همه چیز همه جا به یکباره
Everything Everywhere All at Once
2022
پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022
پوستر چری
چری
Cherry
2021
پوستر استخراج
استخراج
Extraction
2020
پوستر موسِل
موسِل
Mosul
2019
پوستر ۲۱ پل
۲۱ پل
21 Bridges
2019