خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Shareena Carlson

Shareena Carlson

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر بن تن علیه دنیا
بن تن علیه دنیا
Ben 10 Versus the Universe: The Movie
2020

تهیه کنندگی سریال1

پوستر انسان اولیه
انسان اولیه
Primal
2019 - 2020