دانلود اپلیکیشن
Basil Iwanyk

Basil Iwanyk

تهیه کنندگی فیلم8

پوستر پیمانکار
پیمانکار
The Contractor
2022
پوستر وویجرها (مسافران)
وویجرها (مسافران)
Voyagers
2021
پوستر گرینلند
گرینلند
Greenland
2020
پوستر جان ویک: قسمت ۳ - پارابلوم
جان ویک: قسمت ۳ - پارابلوم
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
2019
پوستر جان ویک : قسمت 2
جان ویک : قسمت 2
John Wick: Chapter 2
2017
پوستر ۲۴ ساعت برای زندگی
۲۴ ساعت برای زندگی
24 Hours to Live
2017
پوستر رودخانه ویند
رودخانه ویند
Wind River
2017
پوستر جان ویک
جان ویک
John Wick
2014