دانلود اپلیکیشن
Chad Stahelski

Chad Stahelski

بازیگری فیلم1

پوستر وی مثل وندتا
وی مثل وندتا
V for Vendetta
2006

کارگردانی فیلم4

پوستر جان ویک: قسمت 4
دو زبانه
جان ویک: قسمت 4
John Wick: Chapter 4
2023
پوستر جان ویک: قسمت ۳ - پارابلوم
جان ویک: قسمت ۳ - پارابلوم
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
2019
پوستر جان ویک : قسمت 2
جان ویک : قسمت 2
John Wick: Chapter 2
2017
پوستر جان ویک
جان ویک
John Wick
2014

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر شیفت روز
دو زبانه
شیفت روز
Day Shift
2022