دانلود اپلیکیشن
Tim Headington

Tim Headington

تهیه کنندگی فیلم5

پوستر همه چیز همه جا به یکباره
همه چیز همه جا به یکباره
Everything Everywhere All at Once
2022
پوستر با هم با هم
با هم با هم
Together Together
2021
پوستر شوالیه سبز
شوالیه سبز
The Green Knight
2021
پوستر ماهى كوچك
ماهى كوچك
Little Fish
2020
پوستر مرد را غرق‌کن
مرد را غرق‌کن
Blow the Man Down
2019