دانلود اپلیکیشن
Frank Grillo

Frank Grillo

بازیگری فیلم13

پوستر محافظ زن هیتمن
محافظ زن هیتمن
The Hitman's Wife's Bodyguard
2021
پوستر رتبه رئیس
رتبه رئیس
Boss Level
2021
پوستر سرزمین هیچکس
سرزمین هیچکس
No Man's Land
2021
پوستر گناه کیهانی
گناه کیهانی
Cosmic Sin
2021
پوستر مرکز پلیس
مرکز پلیس
Copshop
2021
پوستر جو جیتسو
دو زبانه
جو جیتسو
Jiu Jitsu
2020
پوستر به درون خاکستر
به درون خاکستر
Into the Ashes
2019
پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر سیاه و آبی
دوبله
سیاه و آبی
Black and Blue
2019
پوستر راننده
راننده
Wheelman
2017
پوستر فیلم پاکسازی : سال انتخابات
فیلم پاکسازی : سال انتخابات
The Purge: Election Year
2016
پوستر پاکسازی: هرج و مرج
پاکسازی: هرج و مرج
The Purge: Anarchy
2014
پوستر جوخه گانگستر
جوخه گانگستر
Gangster Squad
2013

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر رتبه رئیس
رتبه رئیس
Boss Level
2021
پوستر مرکز پلیس
مرکز پلیس
Copshop
2021
پوستر راننده
راننده
Wheelman
2017