دانلود اپلیکیشن
Anthony Molinari

Anthony Molinari

بازیگری فیلم9

پوستر خشم مردانه
خشم مردانه
Wrath of Man
2021
پوستر پاکسازی ابدی
پاکسازی ابدی
The Forever Purge
2021
پوستر پسران بد برای زندگی
پسران بد برای زندگی
Bad Boys for Life
2020
پوستر اصول دو زبانه
اصول
Tenet
2020
پوستر آوای وحش
آوای وحش
The Call of the Wild
2020
پوستر مرد عنکبوتی: دور از خانه
مرد عنکبوتی: دور از خانه
Spider-Man: Far from Home
2019
پوستر جک ریچر: هرگز بازنگرد
جک ریچر: هرگز بازنگرد
Jack Reacher: Never Go Back
2016
پوستر دست‌های سنگی
دست‌های سنگی
Hands of Stone
2016
پوستر جوخه گانگستر
جوخه گانگستر
Gangster Squad
2013