خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Tomoko Hiramuki

Tomoko Hiramuki

کارگردانی سریال2

پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 5
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 5
Vinland Saga
2019
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 3
حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 3
Attack on Titan
2018