دانلود اپلیکیشن
Zendaya

Zendaya

بازیگری فیلم7

پوستر تپه
دو زیرنویس
تپه
Dune
2021
پوستر مرد عنکبوتی 3
مرد عنکبوتی 3
Spider-Man 3
2021
پوستر هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
Space Jam: A New Legacy
2021
پوستر مرد عنکبوتی: دور از خانه
مرد عنکبوتی: دور از خانه
Spider-Man: Far from Home
2019
پوستر پا کوچولو
پا کوچولو
Smallfoot
2018
پوستر اردک اردک غاز
اردک اردک غاز
Duck Duck Goose
2018
پوستر مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
Spider-Man: Homecoming
2017