خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
John Cho

John Cho

بازیگری فیلم4

پوستر کینه
کینه
The Grudge
2020
پوستر روی ماه دو زبانه
روی ماه
Over the Moon
2020
پوستر جستجو
جستجو
Searching
2018
پوستر فراتر از پیشتازان فضا
فراتر از پیشتازان فضا
Star Trek Beyond
2016