Sam Raimi

Sam Raimi

کارگردانی فیلم1

پوستر دکتر استرنج 2
دکتر استرنج 2
Doctor Strange 2
2022

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر نامقدس
نامقدس
The Unholy
2021
پوستر کینه
کینه
The Grudge
2020
پوستر خزنده
خزنده
Crawl
2019