دانلود اپلیکیشن
Sam Raimi

Sam Raimi

کارگردانی فیلم4

پوستر دکتر استرنج در دنیاهای موازی
دکتر استرنج در دنیاهای موازی
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
2022
پوستر مرد عنکبوتی ۳
مرد عنکبوتی ۳
Spider-Man 3
2007
پوستر مرد عنکبوتی ۲
مرد عنکبوتی ۲
Spider-Man 2
2004
پوستر مرد عنکبوتی
مرد عنکبوتی
Spider-Man
2002

نویسندگی فیلم1

پوستر مرد عنکبوتی ۳
مرد عنکبوتی ۳
Spider-Man 3
2007

تهیه کنندگی فیلم4

پوستر نامقدس
نامقدس
The Unholy
2021
پوستر نفس نکش 2
نفس نکش 2
Don't Breathe 2
2021
پوستر کینه
کینه
The Grudge
2020
پوستر خزنده
خزنده
Crawl
2019