دانلود اپلیکیشن
Naomie Harris

Naomie Harris

بازیگری فیلم8

پوستر ونوم: بگذارید کارنیج بیاید
ونوم: بگذارید کارنیج بیاید
Venom: Let There Be Carnage
2021
پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر سیاه و آبی
دوبله
سیاه و آبی
Black and Blue
2019
پوستر رمپیج
رمپیج
Rampage
2018
پوستر موگلی افسانه جنگل
موگلی افسانه جنگل
Mowgli: Legend of the Jungle
2018
پوستر زیبایی موازی
زیبایی موازی
Collateral Beauty
2016
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر رگبار
دو زیرنویس
رگبار
Skyfall
2012