خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Regina King

Regina King

کارگردانی فیلم1

پوستر شبی در میامی
شبی در میامی
One Night in Miami
2020

بازیگری سریال1

پوستر نگهبانان دوبله
نگهبانان
Watchmen
2019 - 2021