دانلود اپلیکیشن
Gillian Anderson

Gillian Anderson

بازیگری فیلم1

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022

بازیگری سریال1

پوستر هانیبال
هانیبال
Hannibal
2013 - 2015