دانلود اپلیکیشن
James Earl Jones

James Earl Jones

بازیگری فیلم9

پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019
پوستر شیر شاه
دو زبانه
شیر شاه
The Lion King
2019
پوستر ماهی سیاه
ماهی سیاه
Blackfish
2013
پوستر زمین
دوبله
زمین
Earth
2007
پوستر شیرشاه ۲
شیرشاه ۲
The Lion King II: Simba's Pride
1998
پوستر شیر شاه
شیر شاه
The Lion King
1994
پوستر جنگ ستارگان: قسمت پنجم - امپراتوری پاسخ حمله را می‌دهد
جنگ ستارگان: قسمت پنجم - امپراتوری پاسخ حمله را می‌دهد
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
1980
پوستر جنگ ستارگان: قسمت چهارم - امیدی تازه
جنگ ستارگان: قسمت چهارم - امیدی تازه
Star Wars: Episode IV: A New Hope
1977
پوستر دکتر استرنجلاو یا
دکتر استرنجلاو یا
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
1964