دانلود اپلیکیشن
Conrad Vernon

Conrad Vernon

بازیگری فیلم5

پوستر گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
دو زبانه
گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
Puss in Boots: The Last Wish
2022
پوستر خانواده آدامز 2
خانواده آدامز 2
The Addams Family 2
2021
پوستر مشکل
مشکل
Trouble
2019
پوستر بچه رئیس
بچه رئیس
The Boss Baby
2017
پوستر شکلک ها
شکلک ها
The Emoji Movie
2017

کارگردانی فیلم1

پوستر خانواده آدامز 2
خانواده آدامز 2
The Addams Family 2
2021