دانلود اپلیکیشن
Florence Pugh

Florence Pugh

بازیگری فیلم6

پوستر یک آدم خوب
یک آدم خوب
A Good Person
2023
پوستر گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
دو زبانه
گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
Puss in Boots: The Last Wish
2022
پوستر بیوه سیاه
بیوه سیاه
Black Widow
2021
پوستر میدسامر
میدسامر
Midsommar
2019
پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر پادشاه یاغی
پادشاه یاغی
Outlaw King
2018

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر یک آدم خوب
یک آدم خوب
A Good Person
2023