خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Jo Jae-yoon

Jo Jae-yoon

بازیگری فیلم1

پوستر تعطیلات طلایی
تعطیلات طلایی
The Golden Holiday
2020

بازیگری سریال1

پوستر سیاه
سیاه
Black
2017