خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Oh Gwang-rok

Oh Gwang-rok

بازیگری فیلم1

پوستر اولدبوی
اولدبوی
Oldboy
2003

بازیگری سریال1

پوستر شفا دهنده
شفا دهنده
Healer
2014 - 2015