خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Song Joong-ki

Song Joong-ki

بازیگری فیلم1

پوستر سرقت بزرگ
سرقت بزرگ
The Grand Heist
2012

بازیگری سریال1

پوستر وینچنزو
وینچنزو
Vincenzo
2021