دانلود اپلیکیشن
Kim Mi-kyeong

Kim Mi-kyeong

بازیگری سریال3

پوستر مشکلی نیست که خوب نباشی
مشکلی نیست که خوب نباشی
It's Okay to Not Be Okay
2020 - 2020
پوستر شفا دهنده
شفا دهنده
Healer
2014 - 2015
پوستر وارثان
وارثان
The Heirs
2013