خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Choi Won-young

Choi Won-young

بازیگری سریال3

پوستر همسر خطرناک من
همسر خطرناک من
My Dangerous Wife
2020
پوستر هوارنگ: جوانان سلحشور شاعر
هوارنگ: جوانان سلحشور شاعر
Hwarang: The Poet Warrior Youth
2016 - 2017
پوستر وارثان
وارثان
The Heirs
2013