خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Park Shin-Hye

Park Shin-Hye

بازیگری فیلم1

پوستر هشتگ زنده دو زبانه
هشتگ زنده
#Alive
2020

بازیگری سریال2

پوستر افسانه سیزیف
افسانه سیزیف
Sisyphus: The Myth
2021
پوستر وارثان
وارثان
The Heirs
2013