دانلود اپلیکیشن
Amandla Stenberg

Amandla Stenberg

بازیگری فیلم2

پوستر ایوان هانسن عزیز
ایوان هانسن عزیز
Dear Evan Hansen
2021
پوستر تاریک‌ترین ذهن‌ها
تاریک‌ترین ذهن‌ها
The Darkest Minds
2018