Park Myung-shin

Park Myung-shin

بازیگری فیلم2

پوستر جنگ کمان ها
جنگ کمان ها
War of the Arrows
2011
پوستر اولدبوی
اولدبوی
Oldboy
2003

بازیگری سریال1

پوستر سرنوشت را بدزد
سرنوشت را بدزد
Bossam: Steal the Fate
2021