دانلود اپلیکیشن
Alison Pill

Alison Pill

بازیگری فیلم1

پوستر معاون
معاون
Vice
2018

بازیگری سریال1

پوستر پیشتازان فضا: پیکارد
پیشتازان فضا: پیکارد
Star Trek: Picard
2020