دانلود اپلیکیشن
Martin McDonagh

Martin McDonagh

کارگردانی فیلم2

پوستر ارواح اینیشرین
ارواح اینیشرین
The Banshees of Inisherin
2022
پوستر سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
2017

نویسندگی فیلم2

پوستر ارواح اینیشرین
ارواح اینیشرین
The Banshees of Inisherin
2022
پوستر سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
2017

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر ارواح اینیشرین
ارواح اینیشرین
The Banshees of Inisherin
2022
پوستر سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
2017